BỘ SƯU TẬP VẢI COUNTRY WOODS

* Cho đến khi hết hàng
* Màu vải in chỉ mang tính chất tham khảo, Vui lòng tham khảo mẫu trên sách sưu tập.

GIẢ GỖ

POLYRESIN

50MM

Giới Hạn Kích Thước

(mm)

Min Rộng
(mm)

Min Cao
(mm)

Max Rộng
(mm)

Max Cao
(mm)

Max

Khoảng cách giữa 2 liên kết (mm)

Kéo dây

450

450

1450

3000

2.7


PowerView AC

650

450

1750

3000

5.25


Băng Kéo Dây

450

450

1450

3000

2.7


CW - Ivory

*HD-20

CW - Snow White

HD-01

CW - Canadian Maple

*HD-02

CW - White Veneer

HD-04

CW - Honey Mesquite 

*HD-08

CW - Olive Tree

HD-16

CW - Cherry Tree

*HD-05

CW - Grey Ash

*HD-07

CW - Mulberry

*HD-12

CW - Old Teak

HD-09