BỘ SƯU TẬP VẢI COUNTRY WOODS

* Cho đến khi hết hàng
* Màu vải in chỉ mang tính chất tham khảo, Vui lòng tham khảo mẫu trên sách sưu tập.

GỖ THẬT

GỖ TRẦM

50MM

Giới Hạn Kích Thước

(mm)

Min Rộng
(mm)

Min Cao
(mm)

Max Rộng
(mm)

Max Cao
(mm)

Max

Khoảng cách giữa 2 liên kết (mm)

Kéo dây

450

450

1950

3000

4


PowerView AC

650

450

1950

3000

5.8


Băng Kéo Dây

450

450

1950

3000

4


CW - Eiderdown

NX-H2

CW - Winter Sky

NX-W2

CW - Teak

NX-L2

CW - Raw Cotton

NX-Y2

CW - Rock and Stone

NX-S2

CW - Black Walnut

NX-J2

CW - Nordic Pine

NX-A2

CW - Jet Black

NX-P2

CW - Chestnut

NX-E2

CW - Beech

NX-D2

CW - Fresh Oak

NX-Q2

CW - Deep Mahogany

NX-K2

CW - Bright White

NX-B2

CW - Greenheart

NX-G2

CW - Brazilian Rosewood

NX-C2