BỘ SƯU TẬP VẢI DUETTE

* Cho đến khi hết hàng
* Màu vải in chỉ mang tính chất tham khảo, Vui lòng tham khảo mẫu trên sách sưu tập.

VẢI SEMI SHEER

  • Standard (Chuẩn)

  • TD (Mở từ trên xuống)

  • TDBU (Vị trí tự do)

  • Duolite® (2 trong 1)

Giới Hạn Kích Thước

(mm)

UltraGlide

Max Rộng

EasyRise

Max Cao

LiteRise

Max Cao

PowerView 18v

Max Rộng

PowerView AC

Max Cao

Max Rộng

3657

4419

2590

4419

4000

Max Cao

3302

3302

2133

3302

3302

Max m²

4.6

5.5

4.6

6.9

8.3

Cell
Cell
Cell
Cell
Cell
Cell

Min Rộng

(Nếu chiều cao < 2743mm)

305

407

458

496

900

Min Rộng
(Nếu chiều cao >= 2743mm)

305

427

-

496

900

Min Cao

153

610

153

153

600

Y10
BATISTE

Daisy White

Y10-951

Linen

*Y10-953

Black Magic

Y10-748