BỘ SƯU TẬP VẢI DUETTE SIDELIGHTS

* Cho đến khi hết hàng
** Màu vải in chỉ mang tính chất tham khảo, Vui lòng tham khảo mẫu trên sách sưu tập.

VẢI SEMI OPAQUE

Giới Hạn Kích Thước

(mm)

Cố định

Hoạt động không dây

(Chuẩn / TDBU)

Max Rộng

635

635

Max Cao

3048

2133

Max m²

1.9

1.3

Cell
Cell
Cell

Min Rộng

(Nếu chiều cao < 2743mm)

102

153

Min Cao

153

153

C22

ELAN

Mediterranean Breeze

*C22-735

Autumn Harvest

*C22-695

Truffle

*C22-686

Desert Sands

*C22-955

Stone Blue

*C22-730

Acient Blue

*C22-996

Volcanic Ash

C22-688

Pearl Grey

C22-713

Pesto

*C22-624

Bisque

*C22-989

Dark Chocolate

*C22-496

Graphite

C22-750

Oregano

*C22-696

Mohave Desert

*C22-746

Daisy White

C22-951

Toasted Almond

*C22-687

Platinum

C22-682

Journal

C22-457

Snowberry

*C22-685

Gingersnap

*C22-916

Linen

C22-953

C50

CLASSIC

Blue Moon

*C50-740

Desert Sands

C50-955

Greenbriar

*C50 -779

Beach Shells

*C50-907

Shiraz

*C50-497

Gingersnap

*C50-916

Journal

*C50-457

Linen

C50-953

C56

RECEPTION

Sterling

C56-944

C24

OPALESSEN

Silver Pearl

*C24-904

Silver Sheen

*C24-903

Silver Truffle

*C24-686

C95

BATISTE BAMBOO

Fresco

*C95-501

Desert Sands

*C95-955

Sage Gray

*C95-506

D2

CLASSIC

London Sky

*D2-738

Renaissance Gold

*D2-718

Rich Mocha

*D2-790

E50

VINTAGE

Aged Onyx

*E50-311

Potpourri

*E50-309

Tintype

*E50-308

E40

SUNTERRA

Frostline

E40-599

Pinecone

*E40-661

Cloud

E40-657

Sea Salt

E40-658

Sand Dune

E40-659

Creamy Oat

E40-656