BỘ SƯU TẬP VẢI DUETTE SKYLIFT

* Màu vải in chỉ mang tính chất tham khảo, Vui lòng tham khảo mẫu trên sách sưu tập.

VẢI SHEER

Giới Hạn Kích Thước

(mm)

Simplicity / PowerView 18v / Standard / Duolite

Max Rộng

1500

Max Cao

1800

Max m²

2.3

Cell
Cell

Min Rộng

(Nếu chiều cao < 2743mm)

458

Min Cao

300

WHISPER

White Organdy

D8-700

Almond Mist

D8-702

Black Magic

D9-748