BỘ SƯU TẬP VẢI LUMINETTE

* Cho đến khi hết hàng
** Màu vải in chỉ mang tính chất tham khảo, Vui lòng tham khảo mẫu trên sách sưu tập.

VẢI TRANSLUCENT


Dây và Gậy kéo

(Mở bên trái hoặc phải)

Dây và Gậy kéo

(Mở hai bên)

Gậy kéo

PowerView 18V

(Mở bên trái hoặc phải)

PowerView 18V

(Mở hai bên)

Chiều Rộng Nhỏ Nhất (mm)

305

458

305

305

458

Chiều Cao Nhỏ Nhất (mm)

610

610

610

610

610

Chiều Rộng Lớn Nhất (mm)

4876

4876

3657

4876

4876

Chiều Cao Lớn Nhất (mm)

3048

3048

2540

3048

3048

ANGELICA™

(K1)

ANGELICA - ANGEL WING

K1-102

ORIGINALE™

(K18)

ORIGINALE - WHITE DIAMOND

*K18-126

ORIGINALE - LINEN FLIRT

K18-127

STRIA™

(K5)

STRIA - CHINA WHITE

K5-501

STRIA - ALABASTER

K5-502

STRIA - ALMOND GLOW 

K5-507

STRIA - SAND SHIMMER 

K5-572