BỘ SƯU TẬP NHÔM MODERN PRECIOUS METALS

* Cho đến khi hết hàng
** Màu vải in chỉ mang tính chất tham khảo, Vui lòng tham khảo mẫu trên sách sưu tập.

Thanh lá nhôm (hợp kim HD6011) được làm từ 95% nhôm tái chế, và đã đạt được chứng nhận GREENGUARD GOLD, Độ dày: 0,220 ± 0,025

NHÔM 25mm

Giới Hạn Kích Thước

(mm)

Min Rộng
(mm)

Min Cao
(mm)

Max Rộng
(mm)

Max Cao
(mm)

Max

Kéo dây

330

300

2700

3000

6.0

Kéo Dây (Chuẩn)

330

300

2500

2500

6.0

Kéo Dây (Chuẩn)

MegaView®

330

300

2700

3000

4.0

Kéo Dây (Chuẩn)

MegaView® + LightLines

330

300

2500

2500

4.0

Kéo Dây (Giữa Kính)

330

300

1800

2750

4.5

Kéo Dây (Giữa kính)

LightLines

330

300

1800

2750

4.3

Kéo Dây (Gắn Lò Xo)

chuẩn

450

300

1500

1800

2.5

Kéo Dây (Gắn Lò Xo)

LightLines

450

300

1500

1800

2.2

Kéo Dây (Gắn lò xo)

MegaView®

450

300

1500

1800

2.2

PowerView 18v

530

300

2700

3000

5.5

PM - Silky White

9016

PM - Glossy China White

0150

PM - China White

0150P

PM - Pale Turquoise

3790

PM - Light Cyan

0913

PM - Creamy

0159

PM - Pearl White

9770

PM - Sandstone

8200

PM - Magnolia

4459

PM - Magnolia

4459P

PM - Metallic Bright Silver

7113

PM - Pearl White

9770

PM - Steel

7010P

PM - Steel

7010

PM - Light Ash

7328

PM - Satin Steel

7178

PM - Light Grey

0606

PM - Metallic Bright Gold

7120

PM - Silky Grey

9018

PM - Gun Metal

9190

PM - Battered Steel

9771

PM - Taupe Tone

7343

PM - Feldspar

9014

PM - Mustard

9021

PM - Weathered Steel

7919

PM - Squat

9017

PM - Rust

7380

PM - Rosy Brown

4797

PM - Grape Purple

2095

PM - Amethyst

5082

PM - Silky Black

9020

PM - Sea Grey

9455

PM - Black Leather

9456