BỘ SƯU TẬP VẢI PIROUETTE

* Cho đến khi hết hàng
** Màu vải in chỉ mang tính chất tham khảo, Vui lòng tham khảo mẫu trên sách sưu tập.

VẢI LIGHT FILTERING

Satin

(PR10)


PowerView 18V

EasyRise

Chiều Rộng Nhỏ Nhất (mm)

330

305

Chiều Cao Nhỏ Nhất (mm)

407

407

Chiều Rộng Lớn Nhất (mm)

3000

3000

Chiều Cao Lớn Nhất (mm)

3048

3657

Magnolia

PR10-951

Birch

PR10-953

Chamomile

PR10-949

Natural Chalk

PR10-948

Wool

PR10-907

Vapor

PR10-422

Champagne

PR10-989

Amethyst

PR10-417

River Rock

PR10-411

Stainless

PR10-416

Concrete

PR10-924

Satin Metallic

(PR14)


PowerView 18V

EasyRise

Chiều Rộng Nhỏ Nhất (mm)

330

305

Chiều Cao Nhỏ Nhất (mm)

407

407

Chiều Rộng Lớn Nhất (mm)

3000

3000

Chiều Cao Lớn Nhất (mm)

3048

3657

Lightning

PR14-604

Reflection

PR14-603

Frost

PR14-600

Diamond

PR14-616

Mica

PR14-601

Linen

(PR6)


PowerView 18V

EasyRise

Chiều Rộng Nhỏ Nhất (mm)

330

305

Chiều Cao Nhỏ Nhất (mm)

407

407

Chiều Rộng Lớn Nhất (mm)

2438

3000

Chiều Cao Lớn Nhất (mm)

2438

3048

French Vanilla

PR6-200