BỘ SƯU TẬP VẢI PIROUETTE

* Cho đến khi hết hàng
** Màu vải in chỉ mang tính chất tham khảo, Vui lòng tham khảo mẫu trên sách sưu tập.

VẢI ROOM DARKENING

Satin

(PR12)


PowerView 18V

EasyRise

Chiều Rộng Nhỏ Nhất (mm)

330

305

Chiều Cao Nhỏ Nhất (mm)

407

407

Chiều Rộng Lớn Nhất (mm)

3000

3000

Chiều Cao Lớn Nhất (mm)

3048

3657

Magnolia

PR12-951

Birch

PR12-953

Chamomile

PR12-949

Natural Chalk

PR12-948

Wool

PR12-907

Champagne

PR12-989

Fog

PR12-477

River Rock

PR12-411

Amethyst

PR12-417

Concrete

PR12-924

Stainless

PR12-416

Satin Metallic

(PR16)


PowerView 18V

EasyRise

Chiều Rộng Nhỏ Nhất (mm)

330

305

Chiều Cao Nhỏ Nhất (mm)

407

407

Chiều Rộng Lớn Nhất (mm)

3000

3000

Chiều Cao Lớn Nhất (mm)

3048

3657

Lightning

PR16-604

Reflection

PR16-603

Frost

PR16-600

Diamond

PR16-616

Mica

PR16-601

Linen

(PR8)


PowerView 18V

EasyRise

Chiều Rộng Nhỏ Nhất (mm)

330

305

Chiều Cao Nhỏ Nhất (mm)

407

407

Chiều Rộng Lớn Nhất (mm)

2438

3000

Chiều Cao Lớn Nhất (mm)

2438

3048

French Vanilla

PR8-200