BỘ SƯU TẬP VẢI SKYLINE GWP

* Màu vải in chỉ mang tính chất tham khảo, Vui lòng tham khảo mẫu trên sách sưu tập.

VẢI SEMI TRANSPARENT

Giới Hạn Kích Thước

(mm)

Min Rộng

Min Cao

Max Rộng

Max Cao

Thủ Công / PowerView

1500

300

4876

4000

Lylith

Silver Ore 6528

Coarse Brown 6532Argos

Frost BT0343

Linen BT0345

Stone BT0347

Gingersnap BT0349

Light Grey BT0351

Elephant BT4551Palister

Flax 6524

Granite 6525

Bark 6526