BỘ SƯU TẬP VẢI DESIGNER ROLLER SHADES

* Cho đến khi hết hàng
** Màu vải in chỉ mang tính chất tham khảo, Vui lòng tham khảo mẫu trên sách sưu tập.

VẢI TRANSLUCENT

Giới Hạn Kích Thước

(mm)

Min Rộng

Min Cao

Max Rộng

Max Cao

Thủ Công / PowerView

1500

300

4876

4000

Nepal

*Stone AL0003

*Riversand AL0006

*Pebble AL0007


Oyster Topar

Shell 6448
Dense

Marble White 6812

Soft Mint 6814

Sand Stone 6816

Dusky Rose 6820

Suede Grey 6818