BỘ SƯU TẬP VẢI VERTICAL SOLUTIONS

* Cho đến khi hết hàng
* Màu vải in chỉ mang tính chất tham khảo, Vui lòng tham khảo mẫu trên sách sưu tập.

VẢI VINYL

Wagner

(FR - Chậm Cháy)

Giới Hạn Kích Thước

(mm)

Min Rộng
(mm)

Min Cao
(mm)

Max Rộng
(mm)

Max Cao
(mm)

Kéo dây

350

450

4876

4000

PowerView 18v

650

450

2500

4000

VSFR - Chamomile

6550

VSFR - Stainless

6512