Hệ Thống Vận Hành Mành EOS™

Chứng chỉ LEED™ của Hoa Kỳ cho Công trình Xanh

Hệ thống đánh giá công trình xanh được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. LEED™ cung cấp một khuôn khổ cho các công trình xanh lành mạnh, hiệu quả, carbon và tiết kiệm chi phí. Chứng nhận LEED™ là một biểu tượng được công nhận trên toàn cầu về thành tựu bền vững và khả năng lãnh đạo.

Hệ Thống Vận Hành Mành EOS™ có liên quan đến 12 đến 19 điểm xếp hạng LEED, chiếm 10,9% - 17,2% tổng điểm xếp hạng LEED.

Tiêu chuẩn đánh giá công trình xanh

Phiên bản mới của GB50189-2015, tiêu chuẩn thiết kế về hiệu quả năng lượng của các tòa nhà công cộng. Bằng cách sử dụng Hệ Thống Vận Hành Mành EOS™, bạn có thể nhận được 6 điểm cho hạng 2 sao và 10 điểm cho hạng 3 sao.

  • Tổng Quan

  • Đặc Điểm

  • Hệ Thống

  • Thiết Bị EOS™

  • Brochure

Hệ Thống Vận Hành Mành EOS™ áp dụng cấu trúc BUS mở và công nghệ kĩ thuật số tiên tiến. Hunter Douglas EOS™ không chỉ mang đến một không gian văn phòng thông minh hiện đại cho các tòa nhà thương mại mà còn mang đến sự kiểm soát ánh sáng tuyệt vời cho các căn hộ khách sạn.