BỘ SƯU TẬP VẢI DUETTE

* Màu vải in chỉ mang tính chất tham khảo, Vui lòng tham khảo mẫu trên sách sưu tập.

VẢI OPAQUE

C50

CLASSIC

 • Standard (Chuẩn)

 • TD (Mở từ trên xuống)

 • TDBU (Vị trí tự do)

 • Day & Night (2 trong 1)

Giới Hạn Kích Thước

(mm)

UltraGlide

Max Rộng

EasyRise

Max Cao

LiteRise

Max Cao

PowerView 18v

Max Rộng

PowerView AC

Max Cao

Max Rộng

3657

4419

3048

4419

4000

Max Cao

3657

3657

2133

3657

3657

Max m²

9.2

11.1

6.5

9.2

13.9

Cell
Cell
Cell
Cell
Cell
Cell

Min Rộng

(Nếu chiều cao < 2743mm)

305

407

458

496

900

Min Rộng
(Nếu chiều cao >= 2743mm)

305

427

-

496

900

Min Cao

153

610

153

153

600

Blue Moon

C50-740

Desert Sands

C50-955

Greenbriar

C50 -779

Beach Shells

C50-907

Shiraz

C50-497

Gingersnap

C50-916

Journal

C50-457

Linen

C50-953

C56

RECEPTION

 • Standard (Chuẩn)

 • TD (Mở từ trên xuống)

 • TDBU (Vị trí tự do)

 • Day & Night (2 trong 1)

Giới Hạn Kích Thước

(mm)

UltraGlide

Max Rộng

EasyRise

Max Cao

LiteRise

Max Cao

PowerView 18v

Max Rộng

PowerView AC

Max Cao

Max Rộng

3657

4419

3048

4419

4000

Max Cao

3657

3657

2133

3657

3657

Max m²

5.6

9.2

6.5

8.3

11.6

Cell
Cell
Cell
Cell
Cell
Cell

Min Rộng

(Nếu chiều cao < 2743mm)

305

407

458

496

900

Min Rộng
(Nếu chiều cao >= 2743mm)

305

427

-

496

900

Min Cao

153

610

153

153

600

Sterling

C56-944

C24

OPALESSEN

 • Standard (Chuẩn)

 • TD (Mở từ trên xuống)

 • TDBU (Vị trí tự do)

 • Day & Night (2 trong 1)

Giới Hạn Kích Thước

(mm)

UltraGlide

Max Rộng

EasyRise

Max Cao

LiteRise

Max Cao

PowerView 18v

Max Rộng

PowerView AC

Max Cao

Max Rộng

3657

4419

3048

4419

4000

Max Cao

3657

3657

2133

3657

3657

Max m²

6.9

9.2

6.5

9.2

11.6

Cell
Cell
Cell
Cell
Cell
Cell

Min Rộng

(Nếu chiều cao < 2743mm)

305

407

458

496

900

Min Rộng
(Nếu chiều cao >= 2743mm)

305

427

-

496

900

Min Cao

153

610

153

153

600

Silver Pearl

C24-904

Silver Sheen

C24-903

Silver Truffle

C24-686