How to Order / Hướng Dẫn Đặt Hàng

Tại sao tôi cần sự tư vấn?

Những sự tư vấn tới từ các chuyên gia về giải pháp che cửa sổ của Hunter Douglas là một trải nghiệm thú vị, điều đó giúp bạn sẽ tìm được loại mành phù hợp với phong cách của riêng bạn trong khi vẫn mang đảm bảo được lượng ánh sáng phù hợp vào căn phòng. Chuyên gia từ Hunter Douglas sẽ đánh giá và xem xét những yêu cầu độc đáo cho căn nhà của bạn khi thiết kế, họ cũng sẽ luôn quan tâm đến các yếu tố đo lường và các chi tiết lắp đặt.

Đặt lịch tư vấn thế nào?

Để đặt lịch yêu cầu tư vấn tại nhà hoặc tại các đại lý, vui lòng hoàn thành mẫu trong trang này. Chuyên gia của Hunter Douglas sẽ liên hệ trong vòng 48 tiếng.

Uư điểm khi đặt lịch tư vấn:
Thời gian - Bạn có đặt lịch cuộc hẹn vào bất kỳ thời gian mà bạn mong muốn.
Sản phẩm mẫu - Xem các lựa chọn sản phẩm thông qua hình thức online là một lựa chọn tuyệt vời; tuy nhiên được tận tay trải nghiệm chúng sẽ còn đem đến cho bạn một cảm xúc tuyệt vời hơn nữa, bạn sẽ được trải nghiệm những gì bạn muốn và nhận được những tư vấn về căn nhà của bạn.
Lời khuyên từ chuyên gia - Các chuyên gia của Hunter Douglas sẽ lắng nghe nhu cầu của bạn, đưa ra các quan điểm và hướng dẫn mang tính cá nhân để phù hợp với phong cách, màu sắc và lựa chọn vải mà bạn muốn.
Đo lường và Lắp đặt chuyên nghiệp - Đảm bảo được sự liền mạch và thống nhất trong quá trình tư vấn và thi công.

Sau tư vấn

Khi bạn đặt lịch tư vấn, bạn sẽ gặp các chuyên gia mà bạn mong muốn để thảo luận về nhu cầu của bạn, tham khảo các thiết kế và tùy chọn khác cùng chúng tôi. Và chúng tôi sẽ đảm nhận mọi công việc từ đo lường cho đến đặt hàng để lắp đặt.