BỘ SƯU TẬP VẢI DUETTE SIDELIGHTS

* Màu vải in chỉ mang tính chất tham khảo, Vui lòng tham khảo mẫu trên sách sưu tập.

VẢI OPAQUE

Giới Hạn Kích Thước

(mm)

Cố định

Hoạt động không dây

(Chuẩn / TDBU)

Max Rộng

635

635

Max Cao

3048

2133

Max m²

1.9

1.3

Cell
Cell
Cell

Min Rộng

(Nếu chiều cao < 2743mm)

102

153

Min Cao

153

153

C23

ELAN

Truffle

C23-686

Desert Sands

C23-955

Volcanic Ash

C23-688

Pearl Grey

C23-713

Pesto

C23-624

Bisque

C23-989

Platinum

C23-682

Gingersnap

C23-916

Toasted Almond

C23-687

Linen

C23-953

Snowberry

C23-685

C25

OPALESSEN

Silver Pearl

C25-904

Silver Sheen

C25-903

Silver Truffle

C25-686

C51

CLASSIC

Blue Moon

C51-740

Daisy White

C51-951

Linen

C51-953

C57

RECEPTION

Sterling

C57-944

C96

BATISTE BAMBOO

Fresco

C96-501

Desert Sands

C96-955

Sage Gray

C96-506

E7

CLASSIC

Linen

E7-953

Daisy White

E7-951

D7

CLASSIC

Gingersnap

D7-916

Desert Sands

D7-955

E51

VINTAGE

Aged Onyx

E51-311

Potpourri

E51-309

Tintype

E51-308