BỘ SƯU TẬP VẢI DUETTE SIDELIGHTS

* Cho đến khi hết hàng
** Màu vải in chỉ mang tính chất tham khảo, Vui lòng tham khảo mẫu trên sách sưu tập.

VẢI OPAQUE

Giới Hạn Kích Thước

(mm)

Cố định

Hoạt động không dây

(Chuẩn / TDBU)

Max Rộng

635

635

Max Cao

3048

2133

Max m²

1.9

1.3

Cell
Cell
Cell

Min Rộng

(Nếu chiều cao < 2743mm)

102

153

Min Cao

153

153

C23

ELAN

Truffle

*C23-686

Desert Sands

*C23-955

Volcanic Ash

*C23-688

Pearl Grey

C23-713

Pesto

*C23-624

Bisque

*C23-989

Platinum

C23-682

Gingersnap

*C23-916

Toasted Almond

*C23-687

Linen

C23-953

Snowberry

*C23-685

C25

OPALESSEN

Silver Pearl

*C25-904

Silver Sheen

*C25-903

Silver Truffle

*C25-686

C51

CLASSIC

Blue Moon

*C51-740

Daisy White

*C51-951

Linen

*C51-953

C57

RECEPTION

Sterling

*C57-944

C96

BATISTE BAMBOO

Fresco

*C96-501

Desert Sands

*C96-955

Sage Gray

*C96-506

E7

CLASSIC

Linen

E7-953

Daisy White

E7-951

D7

CLASSIC

Gingersnap

*D7-916

Desert Sands

D7-955

E51

VINTAGE

Aged Onyx

*E51-311

Potpourri

*E51-309

Tintype

*E51-308