BỘ SƯU TẬP VẢI DUETTE SKYLIFT

* Cho đến khi hết hàng
** Màu vải in chỉ mang tính chất tham khảo, Vui lòng tham khảo mẫu trên sách sưu tập.

VẢI SEMI SHEER

Giới Hạn Kích Thước

(mm)

Simplicity / PowerView 18v / Standard / Duolite

Max Rộng

1500

Max Cao

1800

Max m²

2.3

Cell
Cell

Min Rộng

(Nếu chiều cao < 2743mm)

458

Min Cao

300

BATISTE

Daisy White

Y10-951

Linen

*Y10-953

Black Magic

Y10-748